მინისტრიის პირველი მოადგილე 
 

 

 

 

       საკონტაქტო ინფორმაცია

 

 

 

  • (+995 32) 2 14 01 27

 

  • (+995) 599 55 55 56 

 

       საქართველო, თბილისი 0186,  .  თამარაშვილის  . №15

 

      ნოდარ  ჩხარტიშვილი

      მინისტრის  პირველი  მოადგილე

 

      დაბადების თარიღი, ადგილი:

 

       1951 წლის  5 ნოემბერი,  საქართველო;

       განათლება:

     1990 – 1992                                                             ვენის საერთაშორისო საფინანსო ეკონომიკური ინსტიტუტი.

დიპლომი – საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობის მენეჯერი..

     1989 – 1990                                                    თბილისის ევროპული ბიზნეს სკოლა (ESM).

დიპლომისაერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების მენეჯერი

     1985 – 1989                                                    მოსკოვის რადიოტექნიკისა ელექტრონიკის ინსტიტუტის ასპირანტურა.

დიპლომი ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა  დოქტორი.

     1968 – 1973                                                    საქართველოს  ტექნიკური  უნივერსიტეტი


 

    სამეცნიერო ხარისხი                                    ფიზიკამათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი

 

 

      სამუშაო გამოცდილება:

 

1973 – 1978 – სამეცნიერო საწარმო გაერთიანება  მიონიპოზიცია: უფროსი ინჟინერი.

 

1978 – 1988 – სამეცნიერო საწარმოო გაერთიანება –  საქნავთობი, პოზიცია:: ლაბორატორიის გამგე, სამმართველოს  უფროსის მოადგილე.  

 1988 – 1992 – თბილისის სახელმწიფო და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, პოზიცია:  ლექტორი.

1992 – 1995 – საქართველოს საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების კომიტეტი, პოზიცია: საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების კომიტეტის სამმართელოს უფროსი.

1995–1996 - საქართველოს მინისტრთა კაბინეტი, პოზიცია: მთავარი სახელმწიფო მრჩეველი ეკონომიკურ საკითხებში.

 

1996–1998 - საქართველოს სახელმწიფო კანცელარია, პოზიცია: დსთ- სახელმწიფო ბიუროს სამმართველოს უფროსი.

 

1998 – 2003 - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, პოზიცია: რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი.

 

2003 – 2005 - საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, პოზიცია: გრანტების სამმართველოს უფროსი.

 

2005 – 2010 - აფხაზეთის მთავრობა, პოზიცია: აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე.

 

2010 – 01.04.12  - აფხაზეთის მთავრობა, პოზიცია: აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ეკონომიკის მინისტრი.

 01.10.12 – 20.03.13 – აფხაზეთის უმაღლესი საბჭო, პოზიცია; საბჭოს თავმჯდომარის მთავარი    მრჩეველი.                                                              

 20.03.13 – 20.10.2015 –   საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, პოზიცია: ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე,     

 უფროსის მოვალეობის  შემსრულებელი, მინისტრის თანაშემწე.

            

 

 20.10.2015 – დღემდე   აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო, პოზიცია:    მინისტრის პირველი მოადგილე